วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

ขั้นตอนการตีพิมพ์

แบบฟอร์มนำส่ง

อัตราค่าตีพิมพ์

ฉบับใหม่ Vol.13 No.2
มค.-มิย.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ดร.เมธี ธรรมวัฒนา หัวหน้าภาควิชาฯ รับรางวัลผลงานวิจัย
ที่ได้รับจดอนุสิทธิบัตร สูงสุดอันดับที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
(6 กพ.2561)


2 กิจกรรมจิตอาสา "ยางยืดเปลี่ยนชีวิต" ปี 6 (ดร.เมธี ธรรมวัฒนา)
ยางยืดที่แจก 14,447 ชิ้น
รูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้น 53 แบบ (4 อนุสิทธิบัตร)

ประโยชน์ของยางยืด, แผ่นพับท่ากายบริหารยางยืด
รายการโทรทัศน์ และสื่อที่เผยแพร่กิจกรรมยางยืด
ติดต่อขอยางยืด 081 9298454 อ.เม (maydon2014@gmail.com)

September, 20 2018 by May

ภาพกิจกรรม

-ค่ายอุตสาหกรรมอาสา
เพื่อน้อง 3-4 สค. 61 รร.วัดเตาปูน ชลบุรี

 

-กิจกรรม Active Learning ของภาควิชาฯ 18-20 ก8.61 จ.นครศรีธรรมราช