วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

ขั้นตอนการตีพิมพ์

แบบฟอร์มการนำส่ง

ใบสมัครสมาชิก / ต่ออายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ดร.เมธี ธรรมวัฒนา หัวหน้าภาควิชาฯ รับรางวัลผลงานวิจัย
ที่ได้รับจดอนุสิทธิบัตร สูงสุดอันดับที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
(6 กพ.2561)


2 กิจกรรมจิตอาสา "ยางยืดเปลี่ยนชีวิต" ปี 6 (ดร.เมธี ธรรมวัฒนา)
ยางยืดที่แจก 13,547 ชิ้น
รูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้น 49 แบบ (3 อนุสิทธิบัตร)

ประโยชน์ของยางยืด, แผ่นพับท่ากายบริหารยางยืด
รายการโทรทัศน์ และสื่อที่เผยแพร่กิจกรรมยางยืด
ติดต่อขอยางยืด 081 9298454 อ.เม (maydon2014@gmail.com)

March, 16 2018 by May-T