ข่าวประชาสัมพันธ์

1.ยางยืดเปลี่ยนชีวิต โดย ดร.เมธี ธรรมวัฒนา

รายการโทรทัศน์

ทำดีได้ง่ายนิดเดียว ช่อง 5 ตอนที่ 1 (8 พ.ค. 57)

ทีวีชลบุรี ตอนที่ 1 (18 ก.ค. 57)

ทำดีได้ง่ายนิดเดียว ช่อง 5 ตอนที่ 2 ( 15 ส.ค. 57)

คุยข่าวสิบโมง ช่อง 5 ช่วงค้นคนดี (21 ส.ค. 57)

NINE FAMILY ช่อง MCOT FAMILY (25 ส.ค.57)

ทีวีชลบุรี ตอนที่ 2 (20 ก.ย. 57)

รายการวิทยุ

FM 96.5 MCOT Radio ช่วงเมล็ดพันธุ์ความดี (29 มิ.ย. 57)

FM 92 วิทยุการศึกษา ช่วงหยิบมาเล่า เอามาฝาก (1 เม.ย. 57)

2. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม มีการปรับเปลี่ยนและนำ
ไป upload ในฐานข้อมูล TCI-ThaiJo การค้นหาใน google โปรดพิมพ์ชื่อย่อวารสาร TCI JESD
ส่วนการค้นวารสารฯ เล่มเก่าจะอยู่ในเมนูบาร์ู Archives

- วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม (ที่อยู่เดิมใน website ภาควิชา)

- ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

- แบบนำส่งเอกสารเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

September,12 2014 by Dr.May-T