ข่าวประชาสัมพันธ์

1. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ในฐานข้อมูล TCI-ThaiJo การค้นหาโปรดพิมพ์ชื่อย่อวารสาร TCI JESD
(วารสารฯ เล่มเก่าจะอยู่ในเมนูบาร์ู Archives)

- วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม (ที่อยู่เดิม web ภาควิชา)

- ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ

- ใบสมัครสามชิกวารสารฯ

2.ยางยืดเปลี่ยนชีวิต โดย ดร.เมธี ธรรมวัฒนา

วิธีการทำยางยืดลูกโซ่ 2, วิธีการทำยางยืดคล้องแขน

ประโยชน์ของยางยืด, แผ่นพับท่ากายบริหาร

รายการโทรทัศน์

1. ทำดีได้ง่ายนิดเดียว ช่อง 5 ตอนที่ 1 (8 พ.ค. 57)

2. CTV ชลบุรี ช่อง 8 ตอนที่ 1 (18 ก.ค. 57)

3. ทำดีได้ง่ายนิดเดียว ช่อง 5 ตอนที่ 2 (15 ส.ค. 57)

4. คุยข่าวสิบโมง ช่อง 5 ช่วงค้นคนดี (21 ส.ค. 57)

5. NINE FAMILY ช่อง MCOT FAMILY (25 ส.ค.57)

6. Help the Helpers on youtube (1 ต.ค. 57)

7. CTV ชลบุรี ช่อง 8 ตอนที่ 2 (16 ต.ค. 57)

8. เรื่องดีๆ ยามเช้า ช่อง 9 Modern Nine TV (12 พ.ย.57)

รายการวิทยุ

1.FM 92 วิทยุเพื่อการศึกษาช่วงหยิบมาเล่า เอามาฝาก(1 เม.ย.57)

2.FM 96.5 MCOT Radio ช่วงเมล็ดพันธุ์ความดี (29 มิ.ย. 57)

3.FM 101.5 วิทยุจุฬา 10:05 - 10:30 น (17 พ.ย. 57)

4.FM 92 วิทยุเพื่อการศึกษา 10:30 - 11:00 น (18 พ.ย. 57)

November,28 2014 by Dr.May-T