ข่าวประชาสัมพันธ์

1. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ในฐานข้อมูล TCI-ThaiJo การค้นหาโปรดพิมพ์ชื่อย่อวารสาร TCI JESD
(วารสารฯ เล่มเก่าจะอยู่ในเมนูบาร์ู Archives)

- วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม (ที่อยู่เดิม web ภาควิชา)

- ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

- ใบสมัครสามชิกวารสารฯ

2.ยางยืดเปลี่ยนชีวิต โดย ดร.เมธี ธรรมวัฒนา

รายการโทรทัศน์

ทำดีได้ง่ายนิดเดียว ช่อง 5 ตอนที่ 1 (8 พ.ค. 57)

CTV ชลบุรี ช่อง 8 ตอนที่ 1 (18 ก.ค. 57)

ทำดีได้ง่ายนิดเดียว ช่อง 5 ตอนที่ 2 (15 ส.ค. 57)

คุยข่าวสิบโมง ช่อง 5 ช่วงค้นคนดี (21 ส.ค. 57)

NINE FAMILY ช่อง MCOT FAMILY (25 ส.ค.57)

Help the Helpers on youtube (1 ต.ค. 57)

CTV ชลบุรี ช่อง 8 ตอนที่ 2 (16 ต.ค. 57)

รายการวิทยุ

FM 96.5 MCOT Radio ช่วงเมล็ดพันธุ์ความดี (29 มิ.ย. 57)

FM 92 วิทยุการศึกษา ช่วงหยิบมาเล่า เอามาฝาก (1 เม.ย. 57)

October,28 2014 by Dr.May-T