ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด และรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1 และ 2) - ปิดรับสมัคร วันที่ 21 ธ.ค. 2559

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 18 พ.ย. - 22 ธ.ค. 2559
-1. ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด 
ระเบียบการ
http://regservice.buu.ac.th/text/12index.pdf
-2. ประเภทรับตรงทั่วประเทศ
ระเบียบการ
http://regservice.buu.ac.th/text/77index.pdf
-----------------
แหล่งข้อมูล....
http://regservice.buu.ac.th/admissions.html

สอบถามเพิ่มเติมที่
งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 0-3810-2643 และ 0-3810-2721 
โทรสาร 0-3810-2721

Date: 24 November 2016 09:54:34