ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก) เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 - หมดเขต 29 พ.ค. 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

1. ฝ่ายวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โทร 038102006, 038102050
2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038102700 ต่อ 705

Date: 23 January 2019 11:39:50