ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
ป.ตรี โทร 038102002, 038102006
ป.โท/เอก โทร 038102006, 038102050

Date: 29 March 2017 15:08:55