ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนคัดเลือกเป็นนิสิตทุนในโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ศูนย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนคัดเลือกเป็นนิสิตทุนในโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ศูนย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 

ดาวน์โหลดประกาศ : ประกาศรายชื่อฯ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณวัชรพล เปลมกมล

หน่วยบัณฑิตศึกษา โทร 038102006

 

Date: 27 March 2017 14:21:22