ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

การจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ The State University of Surabaya