ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเบือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้า สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร 038102089