ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 (ขยายครั้งที่2)
ตำแหน่งอาจารย์
สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก
- สาขาวิชาพัฒนศึกษา หรือ
- สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา หรือ
- สาขาวิชาการศึกษาและพัฒนาสังคม หรือ
- สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา หรือ
- สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ หรือ
- สาขาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันตามระบบ ISCED
สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร 038102089