รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งอาจารย์ (พลศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา/สาขาอื่นๆ ตาม ISCED)
สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร 038102089