ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 (ขยายครั้งที่ 1)
ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1294-2561
สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร 038102089