การจัดการความรู้ Knowledge Management

ปีการศึกษา 2561


นโยบายด้านการบริหารจัดการความรู้ ดาวน์โหลด

คณะกรรมการการจัดการความรู้ ดาวน์โหลด

แผนการจัดการความรู้ ดาวน์โหลด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวทาง/วิธีการเพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ดาวน์โหลด

แบบบันทึกกิจกรรมการจัดการความรู้ ระดับหลักสูตร ดาวน์โหลด

การใช้งาน Google Application เพื่อการปฏิบัติงานและการบริการ ดาวน์โหลด