ข่าวรับสมัครงาน

1. ประกาศผลการสอบภาคทฤษฎีคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 0004/2562

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด

2. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 (ขยายครั้งที่ 6) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิยาประยุกต์ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 004/2562 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการการบริหารการศึกษา - 8 พ.ย. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. รับสมัครสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 - หมดเขต 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 รายละเอียด

2. Discussed academic collaboration with Catholic University in Ruzomberok, Slovak Republic.

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 รายละเอียด

3. เครื่องแบบ การแต่งกายที่ถูกระเบียบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 รายละเอียด

4. เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง(เพิ่มเติม 27 กันยายน 2561)

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 รายละเอียด

5. เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 รายละเอียด