รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

No. 1

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก) เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 - หมดเขต 29 พ.ค. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน

No. 1

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด

No. 2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 รายละเอียด

No. 3

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 (ขยายครั้งที่ 2) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2562 รายละเอียด

No. 4

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 (ครั้งที่ 4) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพ้นธ์

No. 1

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด

No. 2

เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง(เพิ่มเติม 27 กันยายน 2561)

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 รายละเอียด

No. 3

เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 รายละเอียด