ทำเนียบรุ่น   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จำนวนทั้งหมด 44 คน
 
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ชื่อเล่น
ที่อยู่
โทร.
E-mail
สาขา
รูป
21   นางสาวเพ็ญศรี   ประทีปคีรี   พัช  บ้านเลขที่ 108 ซอย - ถนน- หมู่บ้าน ขุนห้วยแม่เปา  แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 57290   0806782320   khosiabos@hotmail.com วิทยาศาสตร์
1118.jpg
22   นางสาวชฎาพร   มูลศรี   เมลล์  บ้านเลขที่ 49 หมู่ 1 บ้านสถาน ซอย 4  ภูซาง ภูซาง พะเยา 56110   0871937822   lovely_m2m@hotmail.com วิทยาศาสตร์
1119.jpg
23   นางสาวอรพินทุ์   อวฤทธิ์   เอ๋  บ้านเลขที่ 80/3 หมู่ที่ 4 ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่บ้านวังดิน  ลี้ ลี้ ลำพูน 51110   0871928006   Awarit501161037@gmail.com วิทยาศาสตร์
1120.jpg
24   นางสาวณิชา   วัฒนวราห์   นิคเนม  66 ม.5 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 58000   0875788084   jimmyloves1@hotmail.com สังคมศึกษา
1129.jpg
25   นางสาวอังคณา   วิรามสมบัติกุล   ปลาย  บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านโม่งหลวง  กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270   0827808337   plailove@hotmail.com สังคมศึกษา
1130.jpg
26   นางสาวสาริกา   วงศ์ใหญ่   เอ  60 หมู่ 2 เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา 56110   0871754419   ami-amy@hotmail.com สังคมศึกษา
1131.jpg
27   นายลิขิต   พรมสวณา   ต้อม  106/6 หมู่ 4 หลวงเหนือ งาว ลำปาง 52110   0832013283   weaw_weaw@hotmail.com สังคมศึกษา
1132.jpg
28   นางสาวศศิมาภรณ์   หายทุกข์   ต่าย  บ้านเลขที่ 156 ซอย- ถนน -หมู่บ้านคุ้ม ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 56110   0847318469   tai_jung8469@hotmail.com สังคมศึกษา
1133.jpg
29   นางสาวประนอม   ขันเดช   ใหม่  บ้านเลขที่ 328 หมู่ที่ 10  สบบง ภูซาง พะเยา 56110   0810302013   mai9999_un@hotmail.com สังคมศึกษา
1134.jpg
30   นางสาวจุฬาลักษณ์   ใจโน   นิล  บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 13 ซอย 1 หงาว เทิง เชียงราย 57160   0884345159   julaluckninn@hotmail.com สังคมศึกษา
1135.jpg

หน้าที่[1][2][3][4][5]

กลับหน้าหลัก