ทำเนียบรุ่น   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จำนวนทั้งหมด 90 คน
 
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ชื่อเล่น
ที่อยู่
โทร.
E-mail
สาขา
รูป
51   นางสาวศลัยลา   คำมีแสง   ตั๊ก  บ้านเลขที่ 69 ซอย- ถนน- หมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170   0856434229   doraemon_omo23@hotmail.com คอมพิวเตอร์ศึกษา
785.jpg
52   นางสาวกนกพิชญ์   ภูมิคอนสาร   โอ๋  บ้านเลขที่ 231 หมู่ 14 บ้านโนนดงมัน  สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น 40310   0828598459   rossarin-oa@hotmail.com คอมพิวเตอร์ศึกษา
786.jpg
53   นางสาวสุนิษา   ศรีเครือดง   ตุ้ยนุ้ย  บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - หมู่บ้าน คำเมย นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180   0879551762   kimhun_kaza@hotmail.com คอมพิวเตอร์ศึกษา
787.jpg
54   นายนิวัฒน์   สารบุญ   วัฒน์  บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่2 บ้านเขวากลาง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150   0903577596   niwatsarabun@hotmail.com คอมพิวเตอร์ศึกษา
788.jpg
55   นางสาวมธุรส   คำบึงกลาง   เหมย  บ้านเลขที่ 41 หมู่ 2 ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170  ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น 40170   0801860060   Mathuros.2007@hotmail.com คอมพิวเตอร์ศึกษา
789.jpg
56   นายดล   ดลเจิม   ดล  260 หมู่ 3  หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180   0892771605   Don1427@hotmail.com พลศึกษา
811.jpg
57   นายเจนณรงค์   ดวงทองมา   เจน  149 หมู่ 6 บ้านเขื่อน เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140   0845193031   du.ang@windowslive.com พลศึกษา
812.jpg
58   นายมุนินทร์   ปิดตาโส   มิน  บ้านเลขที่ 47 หมู่ 2 ถ.นาเชือก-นาดูน นาเชือก นาเชือก มาหาสารคาม 44170   0842023195   munin-min@hotmail.com พลศึกษา
817.jpg
59   นายคำสิงห์   โทนาพันธ์   สิงห์  14 หมู่ที่ 4 นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180   0893946965   sing-rmu@hotmail.co.th พลศึกษา
818.jpg
60   นายเลอศักดิ์   ไชยเทพ   ต้อม  บ้านเลขที่ 59 ซอย - ถนน นิวซีแลนด์ หมู่บ้าน ปะหลาน  ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110   0876398645   - พลศึกษาและการจัดการกีฬา
813.jpg

หน้าที่[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

กลับหน้าหลัก