ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของส่วนงานทั้ง 3 ส่วนงาน ดังนี้

(คลิกที่ปุ่มเพื่อดูภาพ)