ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงาน EDU Open House 2017 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2560


ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง


ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560