ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 - (ปิดรับสมัคร 30 พ.ย. 60)


ประกาศวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง


ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560